(Ilustración de Lina Dudaite)

domingo, 17 de abril de 2011

Amor d'etern recomençar,
que empenys la meva aventura,
que proa et fas del meu vaixell,
quan la mar veus embranzida,
en qui allibero antiga esclavitud,
per qui confesso aquesta servitud.
Amor esclau i llibertat de l'amor.
LLuis Llach

Amor de eterno recomenzar,
que empujas mi aventura,
que proa te haces de mi barco,
cuando la mar ves alterada,
en quien libero antigua esclavitud,
para quien confieso esta servidumbre.
Amor esclavo y libertad de el amor.


No hay comentarios:

Publicar un comentario